EN | HL | TR | DE
Hizmetlerimiz
 

Firmamız Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri konusunda ve aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir. Türkiye’de birçok Yerli ve Uluslararası tanınmış firma tarafından tercih edilmekte olduğumuzu belirtiriz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşlemleri
- Takviye Edici Gıda Onayları,
- Gıda Ürünleri İçin İthalat İzinleri,
- Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin İthalat İzni,
- Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Alımı,
- Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS) İşlemleri ve Etiket Onayları, (Yurtdışına göre Etiket hazırlama)
- Evcil Hayvan Mamaları İthalat İzni,
- Üretim Yeri Kayıt/Onay İşlemleri,
- İhraç Edilecek Ürünler İçin Sertifika Alımı,
- Mevzuat Kapsamında Etiket İncelemesi,
- Mevzuat Kapsamında Formül İncelemesi,
- Sevkiyat Bildirimi Ve İşlemleri,
- İthalat Kontrolü Ve Gerekli Koordinasyonların Yapılması,

Veteriner tıbbi ürün ruhsatı
- Pazarlama İzni Başvuru Dosyası Hazırlanması
- Varyasyon Başvuruları
- GMP Alımı
- İthalat İzinleri - Ruhsat Devri
- Satış İzni

Bitki koruma ürün ruhsatı
- Bitki Koruma Ürünleri Tavsiye Yazısı
- Gizli Reçete Değişiklikleri
- SpesifikasyonDeğişiklikleri
- Ruhsat Devri - İthalat İzinleri

TSE İşlemleri
- Hizmet Yeterlilik Belgesi İşlemleri
- İmalata/İthalata Uygunluk Belgesi İşlemleri
- TSEK Belgesi İşlemleri
- CE Belgesi Alımı İşlemleri
- Tip Onay Muafiyet Belgesi İşlemleri
- Ürün/ Üretim Yeri Belgelendirme İşlemleri
- Laboratuvar İşlemleri (İsteğe Bağlı Test ve İthalat Onayları)
- Diğer TSE İşlemler

Bilgi Teknolojileri ve İletişimKurumu İşlemleri
- BTK Sistemine Firma Kayıt İşlemi

- TPS-BTK Uygunluk Belgesi Alımı
- TAC Kod Numarası Kayıt İllemleri 
- IMEI Kayıt İşlemleri
- Sınıf-2 Belgesi çıkartılması
- Teknik Dosyalarınızın ve Piyasa Denetimlerine hazır hale getirilmesi
- Kripto İzin Alımı 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri
- Yabancı Personele Çalışma İzni İşlemleri
- Çalışma İzni Uzatım İşlemleri
- İkamet Tezkeresi İşlemleri
- Lise Denklik İşlemleri
- YÖK Denkliği İşlemleri
- Özel Eğitim Kurumları İçin Ön İzin İşlemleri
- İŞGÜM Kontrol Belgesi Alım İşlemleri
- Yabancı Kimlik Numarası Temini
- Yabancı Personellerin Çalışma İzni İptal İşlemleri
- ÇSGB Yabancıların İşlemleri ile İlgili Her Türlü
- Dilekçe Yazımı, Evrak Teslimi ve Takibi

Sağlık Bakanlığı İşlemleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) İşlemleri
- Kozmetik ve Zehmer Bildirimleri
- Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu Hazırlanması
- Teknik Dosya Hazırlanması (Kozmetik ve Tıbbi Cihaz Ürün Bilgi Dosyası)
- Tıbbi Cihaz Onayları,
- SGK Onay ve SGK Geri Ödeme İşlemleri
- MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması/Onayı
- Kimyasal Madde İthalat İzni (Kontrol Belgesi)
- Serbest Satış Setifikası Alımı
- Reçeteli/Reçetesiz İlaç Ruhsatı
- Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Üretim Yeri ve İthalat İzin Belgesi
- İlaç Ruhsatı Alımı, Ruhsat Devri, Varyasyon İşlemleri
- İlaç İthalat İzinleri (Kontrol Belgesi), Geri Bildirimleri, Tanıtım Numunesi İzni Alımı
- İlaç Satış İzni, İlaç Fiyatlandırma İşlemleri
- Psikotrop/Uyuşturucu İthalat İzinleri
- (KÜB) Kısa Ürün Bilgileri
- (KT) Kullanma Talimatı Başvuruları
- GMP Sertifikası Alımı
- Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları ve Enteral Beslenme Ürünleri için İthalat İzni
- Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Alımı İşlemleri
- Etiket İnceleme İşlemleri
- Analiz Takip İşlemler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İşlemleri
- Biyosidal ithal ve üretim izni alımı (dezenfektan, insektisit)
- Biyosidal Ruhsat Dosyası Hazırlanması, Yetkili Laboratuvarlarda Analiz Takibi, Ruhsat Alımı
- Biyosidal Ürün Etiketlerinin Mevzuata Uygun Hazırlanması
- Biyosidal Ürünlere Ait MSDS (Ürün Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması
- Teknik Servis Organizasyonu
- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi İşlemleri
- Piyasa Denetimi Kapsamında Garanti Belgesi ve Türkçe Kullanım Kılavuzu Organizasyonu


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü İşlemleri
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması
- Mevzuat Kapsamında Etiket İncelenmesi ve Hazırlanması
- Hava Aromatize Edici Ürün ( Oda Kokuları, Oto Kokuları vb. ) Bildirimleri
- Diş Fırçaları, Biberon, Emzik, Göğüs Pompa Bildirimleri
- Hijyenik Ped, Bebek Bezi, Tampon Bildirimleri
- Deterjanlar ve Kuvvetli Asit Baz Bildirimleri
- Piyasa Gözetimi ve Denetimi için Teknik Dosya Hazırlanması
- Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Denetimlerden Ceza Alınmasını Önleyen Esaslar Hakkında Bilgilendirme, Etiket, Ambalaj (Stok veya Mağazalarda) Kontrollerin Yapılması
- Reklam İddialarının Mevzuata Uygunluğunun İncelenmesi

Ekonomi Bakanlığı
- Kullanılmış/Yenileştirilmiş Ürünler İçin İzin İşlemleri
- Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
- İrtibat Bürosu Kurulması, Süre Uzatımı, Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
- Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
- Dahilde İşleme Belgesi İşlemleri
- Geçici ve Özel İthal İzin İşlemleri
- Serbest Bölgelerde Şirket/ Şube Açılması/ Kapatılması İşlemleri
- Dış Ticaret Standardizasyon (DTS) Kapsam Dışı Belge Alımı
- Tareks Uygunluk Belgesi Alımı

Türk Patent Enstitüsü İşlemleri
- Marka Tescil İşlemleri
- Patent Tescil İşlemleri
- Faydalı Model İşlemleri
- Endüstriyel Tasarım İşlemleri
- Coğrafi İşaret Tescil İşlemler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşlemleri
- Kod Numarası Alımı
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Kapsamında (WEEE) Elektronik Ürünlerin Bildirimleri ve Etiket İncelemeleri
- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Kapsamında (WEEE) Elektronik Ürünlerin Atık İmha İşlemleri
- REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kapsamında Kimyasalların İhracatı
- SEA Kapsamında Kimyasalların Etiketlenmesi ve Sınıflandırılması
- Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) Kapsamında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Hazırlanması
- Çevre Uyum Belgesi

Atık İmha İşlemleri
- Atık Kodu ve Şifresi Alımı - Vergi Dairesi İşlemleri
- Bertaraf Başvurusu ve Organizasyonu
- Yükleme ve İndirme Noktalarına Noter Getirilmesi
- Gerekli Tüm İşlemlerin Organizasyonu
- Bilirkişi Raporu Alınması
- Lisanslı Taşıyıcı Firma İşlemleri
- Atık Taşıma Formları Onayı
- Atıkların İmha Yerine Teslimi
- İmha Raporu

Diğer İşlemler
- ISO Kalite Belgesi Alımı
- Mevzuat Desteği Sağlanması
- Piyasa Araştırma Çalışmaları
- Çevre Bakanlığı Çevre Uyum Belgesi İşlemleri
- Dış Ticaret Standardizasyon (DTS) İstanbul Çobançeşme’den Uygunluk Belgesi İşlemleri
- TRT Bandrol Alımı İşlemleri
- İthalat Öncesi Ambalaj ve Etiketleme Kontrol İşlemleri
- İthalat Öncesi Teknik Dosya İncelenmesi ve Raporlanması İşlemleri
- İŞGÜM Kontrol Belgesi Alımı
- Dış İşleri Bakanlığı ve Büyükelçilik Belge Onayları (APOSTİL İŞLEMLERİ)

 

Marka Tescili
- Marka oluşturma
- Marka tescili
- Marka Tescili ve Tescil sonrası hizmetler

 

Patent Tescili
- Araştırma Bülten Takibi
- Yıllık Ücretler / Kullanma Belgesi
- Yurtdışında Patent Tescili
- Yurtdışında Patent Tescili
- Rüçhan Hakkı
- Patentten doğan hakkın kapsamı
- Sicil Kayıt Değişiklikleri
- Patent Başvuru

 

Endüstriyel Tasarım Tescil
- Tasarım Tescil Koşulları
- Tasarım Tescil Gerekli Belgeler
- Neden Tasarım Tescil

 

Yurtdışı Marka ve patent Tescili
- Uluslararası Patent Tescili
- Uluslararası Marka Tescili
- Uluslararası Endüstriyel Tasarım Tescili
- PCT’ ye Üye Ülkeler
- Madrid Protokolü ve Marka Tescil

 

Coğrafi İşaretler
- Coğrafi işaret Başvurusu
- Coğrafi İşaret Tescili

 

Hukuk
- Tasarım Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

- Tasarım Hakkına Tecavüz
- Tasarım Sahibinin Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Açabileceği Davalar ve Talepleri
- Patentin Hükümsüzlüğüyle İlgili Davalar
- Patent Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler
- Patent Sahibi Hakları
- Patent Haklarına Tecavüz Suçunu İşleyenlere Verilecek Cezalar
- Patent Haklarına Tecavüz Sayılan Durumlar
- Patent Hakkı Ne Zaman Doğar
- Marka Taklit Suçu ve Cezaları
- Marka Sahibinin Açabileceği Dava Talepler
- Marka Sahibi Hakları
- Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar

 

Barkod Tescili
- Barkod Sistemi Tescili
- Barkod Sisteminin Yararları ve Kullanım Alanları

 

Faydalı Model
- Faydalı Model Nedir
- Faydalı Model Tescili ile Patent Tescili Arasındaki Fark

 

Telif Hakkı Entegre Devre Topografyaları
- Entegre Devre Tescil
- Entegre Devre Topografyası Başvuru ve Hizmetler
- Entegre Devre Topografyası Koruma Süresi

 


 
  Yazdır
 
 
Geri Dön
 
DUYURULAR
.